โรงแรม เตตร้า รีสอร์ท
kairokuen

20 นาทีโดยรถยนต์ จากสถานี JR Uetsu สายหลัก " สถานี Tsuruoka " ประมาณ 10 นาที โดยรถยนต์จาก สนามบิน Shonai

น้ำพุร้อน และห้องอาบน้ำ แบบเปิดโล่ง เป็น หล่อเลี้ยง หัวใจ ใน อาหาร ที่ใช้ประโยชน์จาก การผลิตในประเทศ สำหรับการบริโภค ในท้องถิ่น ของคุณสมบัติ ฉัน สามารถลิ้มรส ยามากาตะ ของวัฒนธรรม

แผนแนะนำ

ตรวจสอบข้อมูลต่อพ่วง